Föreningen Utviksgården

Utviksgården ägs sedan 1997 av en ideell gårdsförening FÖRENINGEN UTVIKSGÅRDEN. Missionskyrkorna i Härnösand och Lugnvik samt Härnösands folkhögskola är medlemmar i föreningen. Tidigare var Utviksgården en lägergård inom Mellansvenska Distriktet.

Föreningen Utviksgården har en styrelse med följande sammansättning:

  • Fred Nilsson, Härnösand. Ledamot
  • Ingemar Forzelius, Härnösand. Ledamot
  • Ingrid Nordlund, Kramfors. Sekreterare och bokningsansvarig
  • Åke Gustafsson, Lugnvik. Ledamot
  • Erik Stålberg, Härnösand. Ledamot
  • Rut Möller, Härnösand. Ledamot
  • Ola Bojestig, Härnösand. Ledamot

    Ersättare:

  • Andreas Torndal, Lugnvik