Föreningen Utviksgården

Utviksgården ägs sedan 1997 av en ideell gårdsförening FÖRENINGEN UTVIKSGÅRDEN. Missionskyrkorna i Härnösand och Lugnvik samt Härnösands folkhögskola är medlemmar i föreningen. Tidigare var Utviksgården en lägergård inom Mellansvenska Distriktet.

Föreningen Utviksgården har en styrelse med följande sammansättning:

 • Fred Nilsson, Härnösand. Ledamot
 • Ingemar Forzelius, Härnösand. Ledamot
 • Ingrid Nordlund, Kramfors. Sekreterare och bokningsansvarig
 • Åke Gustafsson, Lugnvik. Ledamot
 • Erik Stålberg, Härnösand. Ledamot
 • Kristina Wålsten, Härnösand. Ledamot
 • Ali Muradi, Härnösand. Ledamot
 • Mohamad Rahimi, Härnösand. Ledamot

  Ersättare:

 • Andreas Torndal, Lugnvik