Välkommen...
... till Utviksgården, en pärla i Höga Kusten. Gården ligger i närheten av Högakustenbron vid den vackra Norafjärden.

Utviksgården är en sommar- och lägergård utmärkt för lägerskolor, sommarläger, kurser, konferenser, utflykter m m.

För bokning ring eller skicka mail till Ingrid Nordlund. Telefon 070-3592034, mail: ingridn158@gmail.com

Välkommen att höra av dig!

Vi finns även på Facebook  
Aktuellt
Övrigt

G� till H�rn�sands folkh�gskolas hemsida
G� till Missionsf�rbundets hemsida